Entrepenadverksamhet

Mobil bergkrossning

Produkter


Vår entreprenadverksamhet
spänner över hela skalan
från privatpersoner till stora
totalentreprenader.

  { LÄS MER }


Johansson Grus & Mark
Entreprenad är störst i landet
på mobil bergkrossning.

LÄS MER }Tillverkning och leverans av
bergmaterial och golfsand.


LÄS MER }

Välkommen till Johanssons Grus & Mark Entrepenad AB

Vi erbjuder kostnadseffektiva helhetslösningar både när det gäller bergkrossning och entreprenadverksamhet och har lång erfarenhet av att välja rätt material, rätt utrustning samt den metod som fungerar bäst och är mest kostnadseffektiv i varje enskilt fall. Vi använder marknadens modernaste fordon och maskiner för maximal effektivitet, kvalitet och säkerhet samtidigt som vi skonar miljön. Våra kunniga medarbetare som till stor del är handplockade arbetar i mindre, självständiga, produktiva, fl exibla och väl fungerande team. 

{ LÄS MER }

Ladda ner vår broschyr

Ladda ner vår broschyr i PDF format

Copyright © 2013. All Rights Reserved.